stargard@szkolacasio.edu.pl
Telefon: +48 661 852 470 | +48 511 91 90 89

Kącik Rodzica

OPIS ZAJĘĆ

Przednutki (3 miesiąc życia – 1,5 roku)

Dzieci, które uczestniczą w zajęciach tej grupy wiekowej w specjalnie przygotowanej, przyjaznej i bezpiecznej dla nich sali rytmicznej, mającej wiele przestrzeni do zabawy, spotykają się aby zdobywać pierwsze doświadczenia muzyczne. Dzieciom towarzyszą ich rodzice, którzy obserwują i pomagają im wdrożyć się w ten świat pełen zagadek. Przednutki słuchają muzyki metodą Gordona  a przy pomocy instrumentarium Orffa poznają całą gamę dźwięków, dzięki którym mogą towarzyszyć podkładom muzycznym przygotowywanym przez nauczycieli. Zabawki, grzechotki, kolorowe szarfy i chusty sprawiają jeszcze bardziej, że spotkania te są bardzo ciekawe, zarówno dla dzieci i rodziców, którzy przez to mogą się do siebie jeszcze bardziej przybliżyć i zobaczyć swoje dziecko z zupełnie innej strony.

Casionutki (1,5 – 3 lat)

W tej grupie wiekowej dzieci połączą już wiele dziedzin muzycznych, a mianowicie śpiew, taniec oraz sztuki plastyczne. Dzięki wykorzystaniu takich pomocy jak Boomwhackers®, marakasy, dzwonki i inne instrumenty perkusyjne, podkłady muzyczne oraz akcesoria tematyczne zajęcia rozwijają, uczą i kształcą. Wszystkiemu oczywiście towarzyszy świetna zabawa i radość ze wspólnego muzykowania. Jest to oczywiście powiązane ze współpracą rodzic – dziecko co wzmacnia rodzinne więzi.

Całe nutki (4 – 6 lat)

Program ten nastawiony jest nie tylko na rytmikę z wykorzystaniem wielu akcesoriów muzycznych, ale również instrumentów klawiszowych. Dzieci będą miały okazję zapoznać się z klawiaturą i pierwszymi nazwami dźwięków. Jest to świetny wstęp do lekcji indywidualnych oraz ukierunkowania się na dany instrument. Nauczyciel na zajęciach bacznie obserwuje grupę, wyławiając z niej pierwsze talenty i klasyfikuje na poszczególne instrumenty. Na zajęciach jest wiele poleceń zespołowych, elementy historii muzyki oraz teorii. Jest to pierwszy program, gdzie dziecko zostaje sam na sam z grupą i nauczycielem.

Programy Instrumentalne (3,5 - 99+ lat)

Jest to program skierowany dla ludzi w każdym wieku, którzy zawsze marzyli o grze na jakimś instrumencie. Właśnie w Szkole CASIO zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli mogą wybrać instrument i spróbować na nim grać. Nauka przebiega bezstresowo, a program jest ustalony indywidualnie pod ucznia. Pomożemy w doborze instrumentu osobom, które nie mogą się zdecydować, ocenimy predyspozycje oraz zachęcimy do wspólnego muzykowania.Prowadzimy zajęcia indywidualne na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, fortepianie, akordeonie, perkusji, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, keyboardzie a także lekcje wokalu estradowego i klasycznego.Istnieje tez możliwość łączenia w grupy i zespoły różne instrumenty na określonych etapach edukacji.

FAQ

1. Jak długo może uczeń się uczyć w Szkole Muzycznej Casio?

Uczeń może się uczyć w szkole Casio jak długo chce. Jeżeli chce zdawać egzamin do szkoły muzycznej II stopnia, wtedy nauka trwa 6 lat. Jeżeli uczeń chce muzykować to nie ma ograniczeń wiekowych i okresowych.

2. Czy nauczyciele uczą w szkole Casio wg programów indywidualnych?

Nauczyciele uczą w oparciu o programy autorskie, a także programy i podręczniki Casio. Korzystają również z materiałów przeznaczonych dla szkół muzycznych I i II stopnia.

3. Czy uczniowie otrzymają świadectwa nauki?

Tak, uczniowie otrzymują po każdym roku nauki świadectwa ukończenia roku szkolnego.

4. Czy świadectwa są honorowane przez szkoły muzyczne państwowe?

Nie, ponieważ kandydat starający się o miejsce w państwowej szkoły muzycznej zdaje egzamin z umiejętności gry na instrumencie i kształcenia słuchu. Wynik tego egzaminu decyduje o przyjęciu do szkoły.

5. Czy w szkole Casio są prowadzone zajęcia teoretyczne?

 Tak, jeżeli uczeń wyrazi taką wolę nauki (korepetycje). Corocznie  na przełomie kwietnia i maja prowadzony jest intensywny kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej I stopnia i II stopnia. Ukończenie kursu nie gwarantuje przyjęcia do państwowej szkoły muzycznej, ale zwiększa szanse na lepszy wynik egzaminu .

6. Czy uczeń powinien posiadać swój instrument?

Tak, gdyż ma wówczas możliwość ćwiczenia w domu zadanych kwestii przez nauczyciela.

7. Gdzie można kupić dobry instrument muzyczny?

Szkoła Casio pośredniczy w sprzedaży instrumentów muzycznych od firmy Zibi, dystrybutora m.in. keyboardów Casio. Uczeń szkoły w Stargardzie Szczecińskim ma wówczas zniżkę 5% na zakup instrumentu i akcesoriów muzycznych.

8. Na jakich instrumentach można uczyć się gry w szkole Casio?

Na wszystkich, w podaniu do szkoły należy zaznaczyć nazwę instrumentu. Klasa instrumentu jest uruchamiana, gdy zbierze się co najmniej 3 uczniów.

9. Czy w szkole są prowadzone tylko zajęcia indywidualne?

Nie w szkole można zapisać się na zajęcia grupowe, zarówno z gry na instrumencie, rytmiczne, korepetycje.

10. Czy osoba dorosła może uczyć się w szkole Casio?

Tak, nie ma ograniczeń wiekowych.

11. Czy można z zajęć zrezygnować?

Tak, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie SMC.

12. Czy można zapisywać się do szkoły w ciągu roku szkolnego?

Tak, nabór trwa cały rok i zajęcia odbywają się przez cały rok. W wakacje i ferie mają charakter warsztatowy.

 

PORADY DLA RODZICÓW

  • Najlepiej, gdy rodzic może obserwować lekcje instrumentu. Sposobu wykonywania ćwiczeń czasem nie da się zwerbalizować, a pierwszy okres nauki, kiedy dziecko uczy się prawidłowej postawy przy instrumencie rzutuje na późniejsze wyniki jego pracy.
  • Należy również zaplanować w rozkładzie dnia codzienne ćwiczenie, w ilości wyznaczonej przez nauczyciela. Najczęściej jest to ok. pół godziny dziennie (w pierwszej klasie). Najważniejszą rzeczą jest, by kontakt z instrumentem był codzienny i systematyczny, nie zaś tylko przed lekcją.
  • Tempo ćwiczenia z reguły powinno być takie, w którym dziecko się nie myli i wykonuje płynnie, starannie licząc, prawidłowo technicznie zadany tekst muzyczny.
  • Nie do przecenienia jest obecność i pomoc rodziców w szkole. Cieszę się, że rodzice znajdują na to czas w nawale obowiązków.
  • Nauka w dodatkowej szkole, jaką jest muzyczna, kosztuje dużo wyrzeczeń i pracy. Możemy spodziewać się momentów kryzysowych. One przyjdą i są rzeczą naturalną.
  • Warto tu podkreślić, że to Państwo podejmujecie trud wykształcenia dzieci kierując je tam, gdzie będą najpełniej wykorzystywały swój potencjał.
  • Nie wszystkie dzieci przechodzące przez naszą szkołę zostają muzykami. Wręcz odwrotnie. Zostaje nimi niewielka garstka. Ale wszystkie mają szansę, dzięki muzyce, stać się bardziej wrażliwymi ludźmi w przyszłości. Szkoła jest tylko narzędziem, gdzie dziecko nabywa umiejętności stawiania sobie celów i cierpliwości w ich realizacji, organizacji czasu, pracy zespołowej, słuchania siebie i innych, samoprezentacji, ale przede wszystkim odkrywa w sobie wartość, jaką jest przeżywanie piękna muzyki i dzielenia się tym zachwytem. Któremu z rodziców nie pocieknie łza przy wigilii, gdy słyszy graną przez malucha kolędę albo melodię na Dzień Mamy….
  • Często sami żałujemy, że nasi rodzice nie byli dość stanowczy, byśmy mogli dzisiaj umieć grać. I tu wielka prośba do Państwa. Umawiamy się, że nie przerywamy nauki w szkole. Pomagamy dzieciom przezwyciężać kryzysy. Nauczyciele i ja służymy pomocą.

 

2