stargard@szkolacasio.edu.pl
Telefon: +48 661 852 470 | +48 511 91 90 89

Kącik Rodzica

OPIS ZAJĘĆ

Programy Instrumentalne (3,5 - 99+ lat)

Jest to program skierowany dla ludzi w każdym wieku, którzy zawsze marzyli o grze na jakimś instrumencie. Właśnie w Szkole CASIO zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli mogą wybrać instrument i spróbować na nim grać. Nauka przebiega bezstresowo, a program jest ustalony indywidualnie pod ucznia. Pomożemy w doborze instrumentu osobom, które nie mogą się zdecydować, ocenimy predyspozycje oraz zachęcimy do wspólnego muzykowania.Prowadzimy zajęcia indywidualne na skrzypcach, gitarze, fortepianie, perkusji, keyboardzie a także lekcje wokalu estradowego i klasycznego.Istnieje tez możliwość łączenia w grupy i zespoły różne instrumenty na określonych etapach edukacji.

FAQ

1. Jak długo może uczeń się uczyć w Szkole Muzycznej Casio?

Uczeń może się uczyć w szkole Casio jak długo chce. Jeżeli chce zdawać egzamin do szkoły muzycznej II stopnia, wtedy nauka trwa 6 lat. Jeżeli uczeń chce muzykować to nie ma ograniczeń wiekowych i okresowych.

2. Czy nauczyciele uczą w szkole Casio wg programów indywidualnych?

Nauczyciele uczą w oparciu o programy autorskie, a także programy i podręczniki Casio. Korzystają również z materiałów przeznaczonych dla szkół muzycznych I i II stopnia.

3. Czy uczniowie otrzymają świadectwa nauki?

Tak, uczniowie otrzymują po każdym roku nauki świadectwa ukończenia roku szkolnego.

4. Czy świadectwa są honorowane przez szkoły muzyczne państwowe?

Nie, ponieważ kandydat starający się o miejsce w państwowej szkoły muzycznej zdaje egzamin z umiejętności gry na instrumencie i kształcenia słuchu. Wynik tego egzaminu decyduje o przyjęciu do szkoły.

5. Czy w szkole Casio są prowadzone zajęcia teoretyczne?

 Tak, jeżeli uczeń wyrazi taką wolę nauki (korepetycje). Corocznie  na przełomie kwietnia i maja prowadzony jest intensywny kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej I stopnia i II stopnia. Ukończenie kursu nie gwarantuje przyjęcia do państwowej szkoły muzycznej, ale zwiększa szanse na lepszy wynik egzaminu .

6. Czy uczeń powinien posiadać swój instrument?

Tak, gdyż ma wówczas możliwość ćwiczenia w domu zadanych kwestii przez nauczyciela.

7. Gdzie można kupić dobry instrument muzyczny?

Szkoła Casio pośredniczy w sprzedaży instrumentów muzycznych od firmy Zibi, dystrybutora m.in. keyboardów Casio. Uczeń szkoły w Stargardzie Szczecińskim ma wówczas zniżkę na zakup instrumentu i akcesoriów muzycznych.

8. Na jakich instrumentach można uczyć się gry w szkole Casio?

Na wszystkich. Klasa instrumentu jest uruchamiana, gdy zbierze się co najmniej 3 uczniów.

9. Czy w szkole są prowadzone tylko zajęcia indywidualne?

Nie w szkole można zapisać się na zajęcia grupowe, zarówno z gry na instrumencie, korepetycje.

10. Czy osoba dorosła może uczyć się w szkole Casio?

Tak, nie ma ograniczeń wiekowych.

11. Czy można z zajęć zrezygnować?

Tak, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie SMC.

12. Czy można zapisywać się do szkoły w ciągu roku szkolnego?

Tak, nabór trwa cały rok i zajęcia odbywają się przez cały rok. W wakacje i ferie mają charakter warsztatowy.

 

PORADY DLA RODZICÓW

  • Najlepiej, gdy rodzic może obserwować lekcje instrumentu. Sposobu wykonywania ćwiczeń czasem nie da się zwerbalizować, a pierwszy okres nauki, kiedy dziecko uczy się prawidłowej postawy przy instrumencie rzutuje na późniejsze wyniki jego pracy.
  • Należy również zaplanować w rozkładzie dnia codzienne ćwiczenie, w ilości wyznaczonej przez nauczyciela. Najczęściej jest to ok. pół godziny dziennie (w pierwszej klasie). Najważniejszą rzeczą jest, by kontakt z instrumentem był codzienny i systematyczny, nie zaś tylko przed lekcją.
  • Tempo ćwiczenia z reguły powinno być takie, w którym dziecko się nie myli i wykonuje płynnie, starannie licząc, prawidłowo technicznie zadany tekst muzyczny.
  • Nie do przecenienia jest obecność i pomoc rodziców w szkole. Cieszę się, że rodzice znajdują na to czas w nawale obowiązków.
  • Nauka w dodatkowej szkole, jaką jest muzyczna, kosztuje dużo wyrzeczeń i pracy. Możemy spodziewać się momentów kryzysowych. One przyjdą i są rzeczą naturalną.
  • Warto tu podkreślić, że to Państwo podejmujecie trud wykształcenia dzieci kierując je tam, gdzie będą najpełniej wykorzystywały swój potencjał.
  • Nie wszystkie dzieci przechodzące przez naszą szkołę zostają muzykami. Wręcz odwrotnie. Zostaje nimi niewielka garstka. Ale wszystkie mają szansę, dzięki muzyce, stać się bardziej wrażliwymi ludźmi w przyszłości. Szkoła jest tylko narzędziem, gdzie dziecko nabywa umiejętności stawiania sobie celów i cierpliwości w ich realizacji, organizacji czasu, pracy zespołowej, słuchania siebie i innych, samoprezentacji, ale przede wszystkim odkrywa w sobie wartość, jaką jest przeżywanie piękna muzyki i dzielenia się tym zachwytem. Któremu z rodziców nie pocieknie łza przy wigilii, gdy słyszy graną przez malucha kolędę albo melodię na Dzień Mamy….
  • Często sami żałujemy, że nasi rodzice nie byli dość stanowczy, byśmy mogli dzisiaj umieć grać. I tu wielka prośba do Państwa. Umawiamy się, że nie przerywamy nauki w szkole. Pomagamy dzieciom przezwyciężać kryzysy. Nauczyciele i ja służymy pomocą.

 

2